Voorwaarden

Iedereen die deelneemt aan de activiteiten gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Inschrijven

Je kan inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website, per mail naar bianca@yogakids.be of door telefonisch contact op te nemen op het nummer +32 (0)499 510 422.

Bij inschrijving wordt gevraagd om minimum informatie (naam en e-mailadres) te verschaffen. Wijzigingen meld je zo snel mogelijk zodat de gegevens aangepast kunnen worden.

We werken met een minimum en maximum aantal deelnemers. Je schrijft altijd in voor een volledige reeks of de volledige activiteit. Inschrijving is pas definitief na betaling.

Annulatie kan tot 4 weken voor de aanvang van de activiteit mits betaling van een administratieve kost. Bij annulatie minder dan 4 weken voor de aanvang van de activiteit, moet de som betaald worden tenzij je zelf iemand aanbrengt om je plaats in te nemen.

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de reeks geannuleerd en het betaalde bedrag teruggestort.

Indien een activiteit of reeks volzet is, kan je je naam laten noteren op een wachtlijst.

2. Afwezigheid

Als je een sessie niet kan bijwonen, dien je dit tijdig te melden via telefoon of e-mail. Deze sessie kan niet ingehaald of terugbetaald worden.

Indien je voor langere periode niet kan deelnemen aan de sessies, dien je dit zo snel mogelijk te melden via telefoon of e-mail.

3. Betaling

Inschrijving is pas definitief na betaling. Wanneer de betaling niet wordt uitgevoerd, behoudt de docent zich het recht om de toegang van de sessies te weigeren tot dit in orde is gebracht.

4. Huisregels

* Wees op tijd (5 minuten voor aanvang) zodat we tijdig, in alle rust en samen kunnen starten.

* Geef voor start van de sessie aan als je geblesseerd of ziek zou zijn of bij andere bijzonderheden. Bij twijfel raadpleeg je eerst een arts.

* Zorg voor gemakkelijke, loszittende kledij en laat je juwelen thuis.             

* Voorzie een matje om je eigen plekje te maken en een dekentje voor de ontspanning.                                                                                                                 

* Respecteer alle geldende gezondheidsmaatregelen omtrent COVID-19.                                                                                                                                                                                                                              – Ontsmet je handen als je toekomt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – Draag je mondmasker in alle gemeenschappelijke ruimtes.                                                                                                                                                                                                                                                          – Hou 1,5m afstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              – Breng je eigen matje en dekentje mee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    – Ben je ziek, is iemand uit je gezin ziek of ben je in contact geweest met een ziek persoon, blijf thuis.

5. Privacy

Meer informatie over het gebruik en de verwerking van je persoonlijke gegevens en/of beeldmateriaal kan je vinden in de privacyverklaring op onze website.

6. Ongevallen en aansprakelijkheid

Kinezen-Yogakids is niet aansprakelijk voor

– blessure, lichamelijk letsel of gebeurtelijke ongevallen: hiervoor kan je zelf een verzekering afsluiten.

– verlies of beschadigen van persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

7. Afwezigheid of ziekte van de docent

Wanneer een activiteit niet kan doorgaan omwille van ziekte of afwezigheid van de docent, zorgt de docent voor vervanging of wordt deze verplaatst naar een andere datum. 

8. Overmacht

Indien een activiteit geannulleerd dient te worden door overmacht (COVID-19 maatregelen, gemeentelijke of overheidsrestricties mbt gezondheid, natuurramp, etc), zal de docent een online alternatief voorzien. Indien dit niet kan door de aard van de activiteit, zal deze verplaatst worden naar een latere datum. Deze aanpassingen geven geen recht op terugbetaling.